अष्टकम्

श्री गणेश मंगलाष्टक ( Shri Ganesha Mangalashtakam ) Ganesha Mangalashtakam

शिव अष्टकम ( Shiva Ashtakam ) Shivashtakam

श्री कृष्णाष्टकम् स्तोत्र ( Shri Krishnashtakam Stotra ) Sri Krishnashtakam Stotra

जगन्नाथ अष्टकम ( Jagannatha Ashtakam ) Jagannath Ashtakam

गायत्री अष्टक ( Gayatri Ashtakam ) Shri Gayatri Ashtakam

श्री सुदर्शन अष्टकं ( Sri Sudarshana Ashtakam ) Sudarshana Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टकं ( Shri Mahalakshmi Ashtakam ) Sri Mahalakshmi Ashtakam

विश्वनाथ अष्टकम ( Vishwanath Ashtakam ) Vishwanathashtakam

पशुपति अष्टकम ( Pashupati Ashtakam ) Shri Pashupati Ashtak

श्री वैद्यनाथाष्टकम् ( Sri Vaidyanatha Ashtakam ) Vaitheeswaran Ashtakam

धुमावती अष्टक स्तोत्र ( Dhumavati Ashtakam Stotra ) Dhumavati Astak Stotra

कालिका अष्टक ( Kalika Ashtak ) Shri Kalika Ashtak

भवानी अष्टकम ( Bhavani Ashtakam ) Bhawani Ashtakam

हिंगलाज अष्टक ( Hinglaj Ashtak ) Shri Hinglaj Ashtak

श्री पांडुरंगाष्टकम् ( Shri Pandurang Ashtakam ) Pandurangashtakam Stotra

काल भैरव अष्टक ( Kaal Bhairav Ashtak ) Shri Kaal Bhairav Ashtak

नर्मदा अष्टक ( Narmada Ashtak ) Shri Narmada Ashtakam

यमुना अष्टकम ( Yamuna Ashtakam ) Yamunashtak

सूर्य अष्टकम ( Surya Ashtakam ) Suryashtakam

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् ( Shri Surya Mandala Ashtakam Stotram ) Surya Mandala Ashtakam Stotram

You cannot copy content of this page

You cannot copy content of this page