श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली ( Sri Trivikrama Ashtottara Shatanamavali ) Ashtottara Shatanamavali Of Lord Trivikrama

       

श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली [ Sri Trivikrama Ashtottara Shatanamavali & Ashtottara Shatanamavali Of Lord Trivikrama ]

श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे : sri trivikrama ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi : श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली में श्री त्रिविक्रम के 108 मन्त्रों के बारे में बताया गया हैं ! श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली, sri trivikrama ashtottara shatanamavali in hindi, ashtottara shatanamavali of lord trivikrama in hindi, ashtottara shatanamavali of god trivikrama in hindi, sri trivikrama ashtottara namavali in hindi, trivikrama ashtottara sata namavali in hindi, श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली, श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे, sri trivikrama ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi, श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली के लाभ, sri trivikrama ashtottara shatanamavali ke labh in hindi, sri trivikrama ashtottara shatanamavali in mantra, sri trivikrama ashtottara shatanamavali mp3 download, sri trivikrama ashtottara shatanamavali pdf in hindi, shri trivikrama ashtottara shatanamavali in sanskrit, sri trivikrama ashtottara shatanamavali in telugu, sri trivikrama ashtottara shatanamavali lyrics in hindi, 108 names of god trivikrama in mantra, 108 names of lord trivikrama in hindi, 108 names of god trivikrama in hindi, sri trivikrama ji ashtothram in hindi, sri trivikrama ji ashtottara shatanamavali in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 sri trivikrama ashtottara shatanamavali by acharya pandit lalit sharma 

श्री त्रिविक्रम अष्टोत्तर शतनामावली !! sri trivikrama ashtottara shatanamavali in hindi

 • ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
 • ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
 • ॐ त्रिदशाधिपवन्दिताय नमः ।
 • ॐ त्रिमूर्तिप्रथमाय नमः ।
 • ॐ विष्णवे नमः ।
 • ॐ त्रितादिमुनिपूजिताय नमः ।
 • ॐ त्रिगुणातीतरूपाय नमः ।
 • ॐ त्रिलोचनसमर्चिताय नमः ।
 • ॐ त्रिजगन्नायकाय नमः ।
 • ॐ श्रीमते नमः । 
 • ॐ त्रिलोकातीतवैभवाय नमः ।
 • ॐ दैत्यनिर्जितदेवार्तिभञ्चनोर्जितवैभवाय नमः ।
 • ॐ श्रीकश्यपमनोऽभीष्टपूरणाद्भुतकल्पकाय नमः ।
 • ॐ अदितिप्रेमवात्सल्यरसवर्द्धनपुत्रकाय नमः ।
 • ॐ श्रवणद्वादशीपुण्यदिनाविर्भूतविग्रहाय नमः ।
 • ॐ चतुर्वेदशिरोरत्नभूतदिव्यपदाम्बुजाय नमः ।
 • ॐ निगमागमसंसेव्यसुजातवरविग्रहाय नमः ।
 • ॐ करुणामृतसंवर्षिकालमेघसमप्रभाय नमः ।
 • ॐ विद्युल्लतासमोद्दीप्तदिव्यपीताम्बरावृताय नमः ।
 • ॐ रथाङ्गभास्करोत्फुल्लसुचारुवदनाम्बुजाय नमः । 
 • ॐ करपङ्कजसंशोभिहंसभूततरोत्तमाय नमः ।
 • ॐ श्रीवत्सलाञ्छितोरस्काय नमः ।
 • ॐ कण्ठशोभितकौस्तुभाय नमः ।
 • ॐ पीनायतभुजाय नमः ।
 • ॐ देवाय नमः ।
 • ॐ वैगन्धीविभूषिताय नमः । 

loading...

 • ॐ आकर्णसञ्च्छन्ननयनसंवर्षितदयारसाय नमः ।
 • ॐ अत्यद्भुतस्वचारित्रप्रकटीकृतवैभवाय नमः ।
 • ॐ पुरन्दरानुजाय नमः ।
 • ॐ श्रीमते नमः । 
 • ॐ उपेन्द्राय नमः ।
 • ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
 • ॐ शिखिने नमः ।
 • ॐ यज्ञोपवीतिने नमः ।
 • ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
 • ॐ वामनाय नमः ।
 • ॐ कृष्णाजिनधराय नमः ।
 • ॐ कृष्णाय नमः ।
 • ॐ कर्णशोभितकुण्डलाय नमः ।
 • ॐ माहाबलिमहाराजमहितश्रीपदाम्बुजाय नमः । 
 • ॐ पारमेष्ठ्यादिवरदाय नमः ।
 • ॐ भगवते नमः ।
 • ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
 • ॐ श्रियःपतये नमः ।
 • ॐ याचकाय नमः ।
 • ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
 • ॐ सत्यप्रियाय नमः ।
 • ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
 • ॐ मायामाणवकाय नमः ।
 • ॐ हरये नमः । 
 • ॐ शुक्रनेत्रहराय नमः ।
 • ॐ धीराय नमः ।
 • ॐ शुक्रकीर्तितवैभवाय नमः ।
 • ॐ सूर्यचन्द्राक्षियुग्माय नमः ।
 • ॐ दिगन्तव्याप्तविक्रमाय नमः ।
 • ॐ चरणाम्बुजविन्यासपवित्रीकृतभूतलाय नमः ।
 • ॐ सत्यलोकपरिन्यस्तद्वितीयचरणाम्बुजाय नमः ।
 • ॐ विश्वरूपधराय नमः ।
 • ॐ वीराय नमः ।
 • ॐ पञ्चायुधधराय नमः । 
 • ॐ महते नमः ।
 • ॐ बलिबन्धनलीलाकृते नमः ।
 • ॐ बलिमोचनतत्पराय नमः ।
 • ॐ बलिवाक्सत्यकारिणे नमः ।
 • ॐ बलिपालनदीक्षिताय नमः ।
 • ॐ महाबलिशिरन्यस्तस्वपादसरसीरुहाय नमः ।
 • ॐ कमलासनपाणिस्थकमण्डलुजलार्चिताय नमः ।
 • ॐ स्वपादतीर्थसंसिक्तपवित्रध्रुवमण्डलाय नमः ।
 • ॐ चरणामृतसंसिक्तत्रिलोचनजटाधराय नमः ।
 • ॐ चरणोदकसम्बन्धपवित्रीकृतभूतलाय नमः । 
 • ॐ स्वपादतीर्थसुस्निग्धसगरात्मजभस्मकाय नमः ।
 • ॐ भगीरथकुलोद्धारिणे नमः ।
 • ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः ।
 • ॐ ब्रह्मादिसुरसेव्याय नमः ।
 • ॐ प्रह्लादपरिपूजिताय नमः ।
 • ॐ विन्ध्यावलीस्तुताय नमः ।
 • ॐ विश्ववन्द्याय नमः ।
 • ॐ विश्वनियामकाय नमः । 

 • ॐ पातालकलितावासस्वभक्तद्वारपालकाय नमः ।
 • ॐ त्रिदशैश्वर्यसन्नाहसन्तोषितशचीपतये नमः ।
 • ॐ सकलामरसन्तोषस्तूयमानचरित्रकाय नमः ।
 • ॐ रोमशक्षेत्रनिलयाय नमः ।
 • ॐ रमणीयमुखाम्बुजाय नमः ।
 • ॐ रोमशादिमुश्रेष्ठसाक्षात्कृतसुविग्रहाय नमः ।
 • ॐ श्रीलोकनायिकादेवीनायकाय नमः ।
 • ॐ लोकनायकाय नमः ।
 • ॐ कलिहादिमहासुरिमहिताद्भुतविक्रमाय नमः ।
 • ॐ अपारकरुणासिन्धवे नमः ।
 • ॐ अनन्तगुणसागराय नमः ।
 • ॐ अप्राकृतशरीराय नमः । 
 • ॐ प्रपन्नपरिपालकाय नमः ।
 • ॐ परकालमहाभक्तवाक्पटुत्वप्रदायकाय नमः ।
 • ॐ श्रीवैखानसशास्त्रोक्तपूजासुव्रातमानसाय नमः ।
 • ॐ गोविन्दाय नमः ।
 • ॐ गोपिकानाथाय नमः ।
 • ॐ गोदाकीर्तितविक्रमाय नमः ।
 • ॐ कोदण्डपाणये नमः ।
 • ॐ श्रीरामाय नमः ।
 • ॐ कौसल्यानन्दनाय नमः ।
 • ॐ प्रभवे नमः । 
 • ॐ कावेरीतीरनिलयाय नमः ।
 • ॐ कमनीयमुखाम्बुजाय नमः ।
 • ॐ श्रीभूमिनीळारमणाय नमः ।
 • ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
 • ॐ संराजत्पुष्कलावर्तविमाननिलयाय नमः ।
 • ॐ शङ्खतीर्थसमीपस्थाय नमः ।
 • ॐ चक्रतीर्थतटालयाय नमः ।
 • ॐ अव्याजकरुणाऽऽकृष्टप्रेमिकानन्ददायकाय नमः । 

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*