श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली ( Sri Subrahmanya Siddha Naam Ashtottara Shatanamavali ) Ashtottara Shatanamavali Of Lord Subrahmanya Siddha Naam

       

श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली [ Sri Subrahmanya Siddha Naam Ashtottara Shatanamavali & Ashtottara Shatanamavali Of Lord Subrahmanya Siddha Naam ]

श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे : sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi : श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली का नियमित पाठ करने से भगवान श्री सुब्रह्मण्य जी प्रसन्न होते हैं ! श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in hindi, ashtottara shatanamavali of lord subrahmanya siddha naam in hindi, ashtottara shatanamavali of god subrahmanya siddha naam in hindi, sri subrahmanya siddha naam ashtottara namavali in hindi, sri subrahmanya siddha naam ashtottara sata namavali in hindi, सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली, श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi, श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली के लाभ, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali ke labh in hindi, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in mantra, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali mp3 download, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali pdf in hindi, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in sanskrit, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in telugu, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in kannada, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in tamil, sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali lyrics in hindi, 108 names of god subrahmanya siddha naam in mantra, 108 names of lord subrahmanya siddha naam in hindi, 108 names of god subrahmanya siddha naam in hindi, sri subrahmanya siddha naam ji ashtothram in hindi, sri subrahmanya siddha naam ji ashtottara shatanamavali in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali by acharya pandit lalit sharma 

श्री सुब्रह्मण्य सिद्ध नाम अष्टोत्तर शतनामावली !! sri subrahmanya siddha naam ashtottara shatanamavali in hindi

 • ॐ ह्रीम् सुब्रह्मण्याय नम: ।
 • ॐ ज्ञानशक्तये नम: ।
 • ॐ अचिन्त्याय नम: ।
 • ॐ दहरालयाय नम: ।
 • ॐ चिच्छिवाय नम: ।
 • ॐ चिद्धनाय नम: ।
 • ॐ चिदाकारमहीद्वीपमध्यदेशसदालयाय नम: ।
 • ॐ चिदब्धिमथनोत्पन्नचित्सारमणिमण्डलाय नम: ।
 • ॐ चिदानन्दमहासिन्धुमध्यरत्नशिखामणये नम: ।
 • ॐ विज्ञानकोशविलसदानन्दमृतमण्डलाय नम: ।
 • ॐ वाचामगोचरानन्तशुद्धचैतन्यविग्रहाय नम: ।
 • ॐ मूलकन्दस्थचिद्देशमहाताण्डवपण्डिताय नम: ।
 • ॐ षट्कोणमार्गविलसत्परमण्डलमण्डिताय नम: ।
 • ॐ द्वादशारमहापद्मस्थितचिद्व्योमभासुराय नम: ।
 • ॐ त्रिकोणाख्यमहापीठस्थितचिद्बिन्दुनायकाय नम: ।
 • ॐ बिन्दुमण्डलमध्यस्थचिद्विलासप्रकाशकाय नम: ।
 • ॐ षट्कोणमन्दिरोद्भासिमध्यस्तम्भाशिरोमणये नम: ।
 • ॐ प्रथमाक्षरनिर्दिष्टपरमार्थार्थविग्रहाय नम: ।
 • ॐ अकारादिक्षकारान्तमातृकाक्षर सङ्गताय नम: ।
 • ॐ अकाराख्यप्रकाशात्ममहालक्ष्यार्थविग्रहाय नम: ।
 • ॐ हकाराख्यविमर्शात्ममहालक्ष्यार्थविग्रहाय नम: ।
 • ॐ ग्रन्थित्रयमहाभेदचतुराय नम: ।
 • ॐ सद्गुरवे नम: ।
 • ॐ हृदयाम्बुजमध्यस्थविरजव्योमनायकाय नम: ।
 • ॐ शान्ताद्रिनिलयाय नम: ।
 • ॐ अखण्डाकारकज्ञानलक्षणाय नम: ।

loading...

 • ॐ सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहिताय नम: ।
 • ॐ ब्रह्मविद्यास्वरूपहैमवतीतनूजाय नम: ।
 • ॐ चिदग्निसम्भूताय नम: ।
 • ॐ भूमानन्दपरिपूर्णाचलविराजिताय नम: ।
 • ॐ महावाक्योपदेष्ट्रे नम: ।
 • ॐ शिवगुरवे नम: ।
 • ॐ मूलाधारमुखोत्पन्नब्रह्मरन्ध्रचिदालयाय नम: ।
 • ॐ मध्यनाडीमहामार्गस्थितमण्डलमध्यगाय नम: ।
 • ॐ हंसमार्गैकनिरतज्ञानमण्डलचिद्रसाय नम: ।
 • ॐ सदोदितमहाप्रज्ञाकाराय नम: ।
 • ॐ सहस्रारकमलान्तस्थबिन्दुकूटमहागुरवे नम: ।
 • ॐ स्वात्मन्यारोपितसमस्त जगदाधाराय नम: ।
 • ॐ सर्वाधिष्ठानचिन्मात्रस्थानमध्यविराजिताय नम: ।
 • ॐ सर्वोपनिषदुद्घुष्टमहाकीर्तिधराय नम: ।
 • ॐ स्वसाम्राज्यसुखासीनस्वयञ्ज्योतिः स्वरूपाय नम: ।
 • ॐ कार्यसहितमायाविध्वंसकाय नम: ।
 • ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तमहासाम्राज्यदीक्षिताय नम: ।
 • ॐ सालम्बननिरालम्बवृत्तिमध्यस्थरूपकाय नम: ।
 • ॐ मोक्षलक्ष्मीप्रदात्रे नम: ।
 • ॐ शुद्धचैतन्यकान्तारसिद्धाय नम: ।
 • ॐ भानूकूटप्रतीकाशचित्पर्वतशिखामणये नम: ।
 • ॐ भावाभावकलातीतशून्यग्राममहेश्वराय नम: ।
 • ॐ कल्पितपञ्चकृत्याधिपतये नम: ।
 • ॐ ब्रह्मविद्यामयग्रामचिदालयमहाप्रभवे नम: ।
 • ॐ प्रत्यग्भूतमहामौनगोचराय नम: ।
 • ॐ शुद्धचिद्रसाय नम: ।
 • ॐ हृदयग्रन्थिभेदविद्याविशारदाय नम: ।
 • ॐ कामाद्यरिषड्वर्गनाशकाय नम: ।
 • ॐ सर्वज्ञत्वादिगुणमुर्तीकृतषडाननाय नम: ।
 • ॐ कर्मब्रह्मस्वरूपवेदविलसितचरणाय नम: ।
 • ॐ अत्यन्तनिर्मलाकारचैतन्यगिरिमध्यगाय नम: ।
 • ॐ अद्वैतपरमानन्दचिद्विलासमहानिधये नम: ।
 • ॐ मण्डलत्रयभासकाय नम: ।
 • ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डधारिणे नम: ।
 • ॐ सर्वात्मकाय नमः नम: ।
 • ॐ तत्वमस्यादिमहावाक्यलक्ष्यार्थस्वरूपाय नम: ।
 • ॐ अविमुक्तमहापीठस्थितचिद्रूपविग्रहाय नम: ।
 • ॐ अमितानन्दबोधान्तनादान्तस्थितमण्डलाय नम: ।
 • ॐ अखण्डशुद्धचैतन्यस्वरूपाय नम: ।
 • ॐ लोकालोककलैकमत्यपरमार्थस्वरूपाय नम: ।
 • ॐ आदिमध्यान्तरहितब्रह्मानन्दनिधये नम: ।
 • ॐ आधारमार्गसीमान्तवासिने नम: ।
 • ॐ निस्तरङ्गसुखार्णवाय नम: ।
 • ॐ अवाङ्मनसगोचराय नम: ।
 • ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वरूपाय नम: ।
 • ॐ चिद्दीपमङ्गलज्योतिः स्वरूपाय नम: ।
 • ॐ षट्चक्रनगरविभवेश्वराय नम: ।
 • ॐ सकललोकैकनेत्रे नम: ।
 • ॐ निष्प्रपञ्चाय नम: ।
 • ॐ निराधाराय नम: ।
 • ॐ सकलाधारस्वरूपाय नम: ।
 • ॐ भक्तमानसरञ्जकाय नम: ।

 • ॐ बाह्यानुविद्धसमाधिनिष्ठात्मगोचरवृत्तिस्वरूपदेवसेनासमेताय नम: ।
 • ॐ आन्तरानुविद्धसमाधिनिष्ठात्मगोचरवृत्तिस्वरूपवल्लीपतये  नम: ।
 • ॐ अनाहतमहाचक्रस्थिताय नमः नम: ।
 • ॐ अवस्थात्रयसाक्षिणे नम: ।
 • ॐ सहस्रकोटितपनसङ्काशाय नम: ।
 • ॐ संसारमायादुःखौघभेषजाय नम: ।
 • ॐ शुद्धचित्तस्वरूपमयूराधिष्ठानाय नम: ।
 • ॐ चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकाय नम: ।
 • ॐ ब्रह्मादिकीटपर्यन्तव्यापकाय नम: ।
 • ॐ समस्तलोकगीर्वाणशरण्याय नम: ।
 • ॐ सनकादिसमायुक्तप्रज्ञानघनविग्रहाय नम: ।
 • ॐ अनन्तवेदवेदान्तसंवेद्याय नम: ।
 • ॐ धर्मार्थकामकैवल्यदायकाय नम: ।
 • ॐ सकलवेदसारप्रणवलक्ष्यार्थनिजस्वरूपाय नम: ।
 • ॐ अप्राकृतमहादिव्यपुरुषाय नम: ।
 • ॐ अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्कराय नम: ।
 • ॐ अव्ययानन्दविज्ञानसुखदाय नम: ।
 • ॐ अचिन्त्यदिव्यमहिमारञ्जिताय नम: ।
 • ॐ परानन्दस्वरूपार्थबोधकाय नम: ।
 • ॐ षडम्बुरुहचक्रान्तः स्फूर्तिसौदामिनीप्रभाय नम: ।
 • ॐ षड्विधैक्यानुसन्धानपरहृद्व्योमसंस्थिताय नम: ।
 • ॐ निस्त्रैगुण्यमहामार्गगामिने नमः नम: ।
 • ॐ नित्यपूर्णचिदाकाशस्थितचिन्मण्डलाय नम: ।
 • ॐ कार्यकारणनिर्मुक्ताय नम: ।
 • ॐ नादबिन्दुकलातीताय नम: ।
 • ॐ शिवाब्धिमथनोत्पन्नानन्दपीयूषविग्रहाय नम: ।
 • ॐ परिपूर्णपरानन्दप्रज्ञानघनलक्षणाय नम: ।
 • ॐ अखण्डैकरसस्फूर्तिप्रवाहाश्रयाय नम: ।
 • ॐ नामरूपविवर्जिताय नम: ।
 • ॐ श्रीपरब्रह्मणे नम: ।

इति श्रीसुब्रह्मण्यसिद्धनामाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500