श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली ( Sri Chyutapurish Ashtottara Shatanamavali ) Chyutapurish Ashtottara Namavali

       

श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली [ Sri Chyutapurish Ashtottara Shatanamavali & Chyutapurish Ashtottara Namavali ]

श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे : sri chyutapurish ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi : श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली भगवान श्री च्युतपुरीश जी को समर्पित हैं ! श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali in hindi, ashtottara shatanamavali of lord chyutapurish in hindi, ashtottara shatanamavali of god chyutapurish in hindi, chyutapurish ashtottara namavali in hindi, chyutapurish ashtottara sata namavali in hindi, श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली, श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi, श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली के लाभ, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali ke labh in hindi, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali in mantra, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali mp3 download, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali pdf in hindi, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali in sanskrit, shri chyutapurish ashtottara shatanamavali in telugu, sri chyutapurish ashtottara shatanamavali lyrics in hindi, 108 names of god chyutapurish in mantra, 108 names of lord chyutapurish in hindi, 108 names of god chyutapurish in hindi, sri chyutapurish ji ashtothram in hindi, sri chyutapurish ji ashtottara shatanamavali in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 sri chyutapurish ashtottara shatanamavali by acharya pandit lalit sharma

श्री च्युतपुरीश अष्टोत्तर शतनामावली !! sri chyutapurish ashtottara shatanamavali in hindi

 • ॐ श्रीमच्च्युतपुरेशानाय नमः ।
 • ॐ चन्द्रार्धकृतशेखराय नमः ।
 • ॐ कृत्तिवाससे नमः ।
 • ॐ कृत्तिभूषाय नमः ।
 • ॐ गजमस्तकनर्तकाय नमः ।
 • ॐ हराय नमः ।
 • ॐ नीलाम्बुदश्यामाय नमः ।
 • ॐ गणनाथैरभिष्टुताय नमः ।
 • ॐ गुरवे नमः ।
 • ॐ ज्ञानसभाधीशाय नमः ।
 • ॐ योगपट्टविराजिताय नम
 • ॐ विराडीशाय नमः ।
 • ॐ लिङ्गवपुषे नमः ।
 • ॐ कालारये नमः ।
 • ॐ नीलकन्धराय नमः ।
 • ॐ अट्टहासमुखाम्भोजाय नमः ।
 • ॐ विष्णुब्रह्मेन्द्रसन्नुताय नमः ।
 • ॐ कपालशूलचर्मासिनागढक्कालसद्भुजाय नमः ।
 • ॐ करिचर्मावृतिरतकरद्वयसमन्विताय नमः ।
 • ॐ तिर्यक्प्रकुञ्चितसव्यपादपद्ममनोहराय नमः । 
 • ॐ हस्तिमस्तकनृत्तोद्यद्दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ।
 • ॐ आपादलम्बिमाणिक्यघण्टामालाविराजिताय नमः ।
 • ॐ बालाङ्कुराम्बिकालोक लोललोचनपङ्कजाय नमः ।
 • ॐ अम्बाकटियगाङ्गेयसूचिताय नमः ।
 • ॐ करुणानिधये नमः ।
 • ॐ पञ्चब्रह्मसरस्तीरविहाररसिकाय नमः ।

loading...

 • ॐ अनघाय नमः ।
 • ॐ रक्तपायिगणेशेड्याय नमः ।
 • ॐ नन्दिचण्डमुखस्तुताय नमः ।
 • ॐ गजासुरभयत्रस्तरक्षकाय नमः ।
 • ॐ गजदारणाय नमः ।
 • ॐ अभक्तवञ्चकाय नमः ।
 • ॐ भक्तस्वेष्टदायिने नमः ।
 • ॐ शिवेक्षणाय नमः ।
 • ॐ मूकवाचालकृते नमः ।
 • ॐ पङ्गुपददायिने नमः ।
 • ॐ मनोहराय नमः ।
 • ॐ आशाम्बराय नमः ।
 • ॐ भिक्षुवेषधारिणे नमः ।
 • ॐ नारीसुमोहनाय नमः । 
 • ॐ मोहिनीवेषधृग्विष्णुसहगाय नमः ।
 • ॐ विष्णुमोहकाय नमः ।
 • ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः ।
 • ॐ शास्तृजनकाय नमः ।
 • ॐ शास्तृदेशिकाय नमः ।
 • ॐ देवदारुवनान्तःस्थविप्रमोहनरूपधृते नमः ।
 • ॐ ईशानपेक्षफलदकर्मवादनिबर्हणाय नमः ।
 • ॐ क्षुद्रकर्मठविप्रौघमतिभेदनतत्पराय नमः ।
 • ॐ दारुकावनविप्रस्त्रीमोहनायत्तमाधवाय नमः ।
 • ॐ दारुकावनवासेच्छवे नमः ।
 • ॐ नग्नाय नमः ।
 • ॐ नग्नव्रतस्थिराय नमः ।
 • ॐ विष्णुप्राणेश्वराय नमः ।
 • ॐ विष्णुकलत्राय नमः ।
 • ॐ विष्णुमोहिताय नमः ।
 • ॐ महनीयाय नमः ।
 • ॐ दारुवनमुनिश्रेष्ठकृतार्हणाय नमः ।
 • ॐ अनसूयारुन्धतीड्याय नमः ।
 • ॐ वसिष्ठात्रिकृतार्हणाय नमः ।
 • ॐ विप्रसङ्घप्रेषिताश्मयष्टिलोष्टसुमर्दिताय नमः । 
 • ॐ द्विजप्रेरितवह्न्येणडमर्वहिधराय नमः ।
 • ॐ अचलाय नमः ।
 • ॐ विप्राभिचारकर्मोत्थव्याघ्रचर्माम्बराय नमः ।
 • ॐ अमलाय नमः ।
 • ॐ अभिचारोत्थमत्तेभपार्श्वदारणनिर्गमाय नमः ।
 • ॐ पुंश्चलीदोषनिर्मुक्तविप्राङ्गनाय नमः ।
 • ॐ उदारधिये नमः ।
 • ॐ विनीतविप्रसगुणनिर्गुणब्रह्मबोधकाय नमः ।
 • ॐ वीराय नमः ।
 • ॐ अष्टवीर्यप्रथिताय नमः ।
 • ॐ वीरस्थानप्रथाकराय नमः ।
 • ॐ हृत्तापहृत्तीर्थगताय नमः ।
 • ॐ पर्वतेशाय नमः ।
 • ॐ अद्रिसन्निभाय नमः ।
 • ॐ ज्ञानामृतरस्तीरगताय नमः ।
 • ॐ तालवनेश्वराय नमः ।
 • ॐ शङ्खचक्राभिधहरिपुरोगाय नमः ।
 • ॐ स्कन्दसेविताय नमः ।

 • ॐ विश्वकर्मकृतानर्घव्याख्यापीठगदेशिकाय नमः ।
 • ॐ वाणीवरप्रदाय नमः । 
 • ॐ वाग्मिने नमः ।
 • ॐ वाणीपद्मभवार्चिताय नमः ।
 • ॐ जीवतारायोगदायिने नमः ।
 • ॐ देववैद्यकृतार्हणाय नमः ।
 • ॐ वातापील्वलहत्याघदूनागस्त्यप्रमोदनाय नमः ।
 • ॐ अश्वत्थबदरीदेवदारुवह्निवनालयाय नमः ।
 • ॐ कावेरीदक्षतीरस्थाय नमः ।
 • ॐ कण्वकात्यायनार्चिताय नमः ।
 • ॐ मूकमोचनतीर्थेशाय नमः ।
 • ॐ ज्ञानामृतसरोऽग्रगाय नमः ।
 • ॐ सोमापराधसहनाय नमः ।
 • ॐ सोमेशाय नमः ।
 • ॐ सुन्दरेश्वराय नमः ।
 • ॐ स्वान्तरनायक्याःपतये नमः ।
 • ॐ शनैश्चरमदापहाय नमः ।
 • ॐ ज्वालाश्रेणीश्वराय नमः ।
 • ॐ ज्ञानसभेशाय नमः ।
 • ॐ वीरताण्डवाय नमः ।
 • ॐ दत्तचोलेश्वराय नमः ।
 • ॐ वीरचोलेशाय नमः । 
 • ॐ विक्रमेश्वराय नमः ।
 • ॐ कङ्कालेशाय नमः ।
 • ॐ मङ्गलेशाय नमः ।
 • ॐ कौतुकेशाय नमः ।
 • ॐ अग्निनायकाय नमः ।
 • ॐ पलाशपुष्पारण्यादिवासिने नमः ।
 • ॐ हेमगिरीश्वराय नमः ।
 • ॐ माघपञ्चाब्ददलगयन्त्रगोमेशविग्रहाय नमः । 
 • श्रीबालाङ्कुराम्बिकासमेतकृत्तिवासेश्वराय नमः ।

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*