श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली ( Shrimad Bhagwat Ashtottara Shatanamavali ) Shrimad Bhagwat Ashtottara Namavali

       

श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली [ Shrimad Bhagwat Ashtottara Shatanamavali & Shrimad Bhagwat Ashtottara Namavali ]

श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे : shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi : श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली में श्रीमद भागवत के 108 मन्त्रों के बारे में बताया गया हैं ! श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali in hindi, ashtottara shatanamavali of lord shrimad bhagwat in hindi, ashtottara shatanamavali of god shrimad bhagwat in hindi, shrimad bhagwat ashtottara namavali in hindi, shrimad bhagwat ashtottara sata namavali in hindi, श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली, श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi, श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली के लाभ, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali ke labh in hindi, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali in mantra, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali mp3 download, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali pdf in hindi, shri shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali in sanskrit, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali in telugu, shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali lyrics in hindi, 108 names of god shrimad bhagwat in mantra, 108 names of lord shrimad bhagwat in hindi, 108 names of god shrimad bhagwat in hindi, shrimad bhagwat ji ashtothram in hindi, shrimad bhagwat ji ashtottara shatanamavali in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali by acharya pandit lalit sharma

श्रीमद भागवत अष्टोत्तर शतनामावली !! shrimad bhagwat ashtottara shatanamavali in hindi

 • ॐ अवतारगुरवे नमः ।
 • ॐ अज्ञानमार्जिने नमः ।
 • ॐ अनर्थव्रातविशरणाय नमः ।
 • ॐ अभयङ्कराय नमः ।
 • ॐ आरूढधर्मिणे नमः ।
 • ॐ आसेतुहिमाचलपूर्तकर्मप्रेरकाय नमः ।
 • ॐ आचार्यसभाशिरोमणये नमः ।
 • ॐ आऋषसम्प्रदायकृते नमः ।
 • ॐ इहामुत्रफलभोगविरक्ताय नमः ।
 • ॐ इज्याय नमः । 
 • ॐ ईश्वरज्ञानदात्रे नमः ।
 • ॐ ईषद्धासवदनस्वरूपाय नमः ।
 • ॐ उदारहृदे नमः ।
 • ॐ उद्यदर्कवर्णाक्तवस्त्रिणे नमः ।
 • ॐ उत्तमपुरुषाय नमः ।
 • ॐ ऊर्ध्वाय नमः ।
 • ॐ ऋक्प्रियाय नमः ।
 • ॐ ऋषिवन्द्याय नमः ।
 • ॐ ळ्ऱिकाररूपाय नमः ।
 • ॐ एलामालाढ्याय नमः । 
 • ॐ एनवर्जिताय नमः ।
 • ॐ एषणाजिताय नमः ।
 • ॐ ऐक्यविद्याविग्रहाय नमः ।
 • ॐ ओङ्काराम्बुजार्काय नमः ।
 • ॐ ओजस्विने नमः ।
 • ॐ औपनिषद्रसायनाय नमः ।

loading...

 • ॐ कर्मयोगाराध्याय नमः ।
 • ॐ कृत्स्नकर्मकृते नमः ।
 • ॐ कारकभेदमर्दिने नमः ।
 • ॐ खण्डिताखिलद्वैतमताय नमः । 
 • ॐ खेदच्छेदिने नमः ।
 • ॐ गङ्गाधरेश्वरप्रीताय नमः ।
 • ॐ गुहागभस्तिने नमः ।
 • ॐ गरिष्ठगुरवे नमः ।
 • ॐ घनीभूतमोहघ्नाय नमः ।
 • ॐ घोराघचोराय नमः ।
 • ॐ ङित्प्रत्ययज्ञाय नमः ।
 • ॐ चरमजन्मफलदाय नमः ।
 • ॐ चारुचरणाय नमः ।
 • ॐ छात्रालयस्थापनपराय नमः । 
 • ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।
 • ॐ जनिमृत्युजराहराय नमः ।
 • ॐ जिज्ञसुपूज्याय नमः ।
 • ॐ ज्योतिषाञ्ज्योतिषे नमः ।
 • ॐ झाटिमुकुरमालिताय नमः ।
 • ॐ ञम्प्रत्याहारर्प्रियाय नमः ।
 • ॐ टीकारसिकाय नमः ।
 • ॐ ठक्कुरज्ञाय नमः ।
 • ॐ डम्बरच्छिदे नमः ।
 • ॐ ढक्कानादसूत्ररञ्जकाय नमः । 
 • ॐ ण्वुल्प्रत्ययज्ञाय नमः ।
 • ॐ तापत्रयतारकाय नमः ।
 • ॐ तृष्णाव्रश्चनाय नमः ।
 • ॐ तत्त्वमस्यादिवाग्लक्ष्याय नमः ।
 • ॐ त्रस्ताश्रयाय नमः ।
 • ॐ थोडितात्मतत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
 • ॐ दक्षिणाक्षिविद्यादक्षाय नमः ।
 • ॐ दृष्टिपातापास्तसमस्तदुरिताय नमः ।
 • ॐ दक्षिणामूर्तिरूपादर्शकाय नमः ।
 • ॐ देवालयरथसमाधात्रे नमः । 
 • ॐ द्वैतारये नमः ।
 • ॐ धर्मसंस्थापननिष्ठाय नमः ।
 • ॐ धर्मरक्षणसमितिरत्नाय नमः ।
 • ॐ नतार्तिनिषूदिने नमः ।
 • ॐ नाट्यगानवाद्यकलाश्रयाय नमः ।
 • ॐ नानाहितकार्यरताय नमः ।
 • ॐ निगमान्तकोशाध्यक्षाय नमः ।
 • ॐ परास्तसर्वपूर्वपक्षाय नमः ।
 • ॐ प्रणताज्ञानहविर्भुजे नमः ।
 • ॐ पाराशर्यवाक्सवित्रे नमः । 
 • ॐ पूज्यस्वामिने नमः ।
 • ॐ फुल्लारविन्दमुखाय नमः ।
 • ॐ बहुश्रुताय नमः ।
 • ॐ ब्रह्मवादिने नमः ।
 • ॐ ब्रह्मसूत्रोत्पलषट्पदाय नमः ।
 • ॐ भवनलशमनाय नमः ।
 • ॐ भस्मीकृतभवबीजाय नमः ।
 • ॐ भाश्यकारभास्कराय नमः ।

 • ॐ मदमात्सर्यौदनाय नमः ।
 • ॐ महालिङ्गरथोत्सवरसिकाय नमः । 
 • ॐ मञ्जक्कुडीक्षेत्रोद्भवाय नमः ।
 • ॐ मायावरणभञ्जनाय नमः ।
 • ॐ यथार्थवादिने नमः ।
 • ॐ यावनधर्माततायिरोधिने नमः ।
 • ॐ रसात्मने नमः ।
 • ॐ रागद्वेषराक्षसान्तकाय नमः ।
 • ॐ लब्धब्रह्मणे नमः ।
 • ॐ लोकसङ्ग्रहायसमर्पितवपुषे नमः ।
 • ॐ वनगिरिजनसंरक्षिणे नमः ।
 • ॐ विश्वविश्रुताय नमः । 
 • ॐ विश्वशम्भवे नमः ।
 • ॐ वीतरागभयक्रोधाय नमः ।
 • ॐ वेदान्तसिन्धुसुधाकलशाय नमः ।
 • ॐ शर्मदाय नमः ।
 • ॐ श्रुतिसारशब्दोदधये नमः ।
 • ॐ शैवसिद्धान्तगातृत्राणाय नमः ।
 • ॐ षट्कसम्पत्प्रदाय नमः ।
 • ॐ षाड्गुण्यपूरिताय नमः ।
 • ॐ सकलकलुषाशनाय नमः ।
 • ॐ सप्ताचलपतिक्षेत्रपालकाय नमः । 
 • ॐ सहस्रपूर्णेन्दुदृशे नमः ।
 • ॐ स्वशिष्य्वैभवांशुस्रग्विने नमः ।
 • ॐ सामशाखागोप्त्रे नमः ।
 • ॐ सितेशसेतुसन्त्राणाय नमः ।
 • ॐ हतकल्मषाय नमः ।
 • ॐ हरिद्राकुङ्कुमाङ्कितपदाय नमः ।
 • ॐ हार्दग्रन्थिभिदे नमः ।
 • ॐ अद्वैतानन्दाम्बुधये नमः । 

इति  स्वात्मविद्यानन्दविरचितं श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य- दयानन्दस्वाम्यक्षरमालीयाष्टोत्तरनामावलिः सम्पूर्णा ।

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*