श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली ( Shri Sundaramurthy Ashtottara Shatanamavali ) Ashtottara Shatanamavali Of Lord Sundaramurthy

       

श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली [ Shri Sundaramurthy Ashtottara Shatanamavali & Ashtottara Shatanamavali Of Lord Sundaramurthy ]

श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे : shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi : श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली का नियमित पाठ करने से भगवान श्री सुन्दरमूर्त्य जी प्रसन्न होते हैं ! श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in hindi, ashtottara shatanamavali of lord sundaramurthy in hindi, ashtottara shatanamavali of god sundaramurthy in hindi, shri sundaramurthy ashtottara namavali in hindi, shri sundaramurthy ashtottara sata namavali in hindi, सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली, श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi, श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली के लाभ, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali ke labh in hindi, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in mantra, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali mp3 download, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali pdf in hindi, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in sanskrit, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in telugu, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in kannada, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in tamil, shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali lyrics in hindi, 108 names of god sundaramurthy in mantra, 108 names of lord sundaramurthy in hindi, 108 names of god sundaramurthy in hindi, shri sundaramurthy ji ashtothram in hindi, shri sundaramurthy ji ashtottara shatanamavali in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali by acharya pandit lalit sharma 

श्री सुन्दरमूर्त्य अष्टोत्तर शतनामावली !! shri sundaramurthy ashtottara shatanamavali in hindi

 • ॐ सुन्दरमूर्तये नमः ।
 • ॐ सुन्दरेश्वरप्रियाय नमः ।
 • ॐ सुषुम्नानाडीशोधकाय नमः ।
 • ॐ सुवर्णकल्पकलेबराय नमः ।
 • ॐ सुवर्णाभरणभूषिताय नमः ।
 • ॐ सुवर्णमाल्याम्बरधारिणे नमः ।
 • ॐ शिवभक्ताग्रगण्याय नमः ।
 • ॐ शिवार्चनधुरन्धराय नमः ।
 • ॐ शिवनामपरायणाय नमः ।
 • ॐ शिवध्यानप्रियमानसाय नमः । 
 • ॐ शिवानन्दपरिपूर्णाय नमः ।
 • ॐ शिवनामाङ्गितरसनाय नमः ।
 • ॐ शिवराजयोगधारिणे नमः ।
 • ॐ शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः ।
 • ॐ शिवाप्रियाय नमः ।
 • ॐ शिवभक्तपरिपालकाय नमः ।
 • ॐ शिवभक्तसमावृताय नमः ।
 • ॐ शिवभक्तप्रियमानसाय नमः ।
 • ॐ शिवभक्तपरिपोषकाय नमः ।
 • ॐ शिवसायुज्यसम्पन्नाय नमः । 
 • ॐ शिवदत्तनामाङ्किताय नमः ।
 • ॐ शिवागमप्रवीणाय नमः ।
 • ॐ शिवानन्दपरितृप्तमानसाय नमः ।
 • ॐ पञ्चक्लेशनिवर्तकाय नमः ।
 • ॐ परवागीतसन्तुष्टाय नमः ।
 • ॐ परवानाट्यकौतुकाय नमः ।

loading...

 • ॐ परवाशृङ्गारदर्शकाय नमः ।
 • ॐ परवाभोगनिरताय नमः ।
 • ॐ परवाऽऽलिङ्गनतत्पराय नमः ।
 • ॐ परवालोकनसुन्दराय नमः । 
 • ॐ परब्रह्मस्वरूपध्यात्रे नमः ।
 • ॐ परोपकारकलेबराय नमः ।
 • ॐ परमशिवभक्तिप्रियाय नमः ।
 • ॐ परमशिवालोकनपात्रगात्राय नमः ।
 • ॐ परमशिवलोचनगोचराय नमः ।
 • ॐ परिशुद्धमानसाय नमः ।
 • ॐ पादव्यत्यासताण्डवप्रियाय नमः ।
 • ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ।
 • ॐ पार्वतीपादसेवकाय नमः ।
 • ॐ पार्वतीदत्तविद्याविशेषज्ञाय नमः । 
 • ॐ पार्वतीभक्तिपरिपूर्णाय नमः ।
 • ॐ आदिशैवकुलोद्भवाय नमः ।
 • ॐ आदर्शसम्भूताय नमः ।
 • ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
 • ॐ आनन्दपरिपूर्णाय नमः ।
 • ॐ आहिताग्निप्रियमानसाय नमः ।
 • ॐ आदिशैवोत्तमाय नमः ।
 • ॐ आश्रितरक्षकाय नमः ।
 • ॐ महाकैलासनिलयाय नमः ।
 • ॐ महाभोगसमन्विताय नमः । 
 • ॐ महामायानिवर्तकाय नमः ।
 • ॐ महातेजस्विने नमः ।
 • ॐ महायशस्विने नमः ।
 • ॐ महाबुद्धिमते नमः ।
 • ॐ महामन्त्रजपपराय नमः ।
 • ॐ महायोगनिलयाय नमः ।
 • ॐ महागुणसम्पन्नाय नमः ।
 • ॐ महापण्डितपराय नमः ।
 • ॐ महादेवपूजासमुत्सुकाय नमः ।
 • ॐ महाशास्त्रपण्डिताय नमः । 
 • ॐ द्राविडविद्याविनयसम्पन्नाय नमः ।
 • ॐ द्राविडव्याकरणगुरवे नमः ।
 • ॐ द्राविडसम्प्रदायकरणाय नमः ।
 • ॐ द्राविडलोकवन्दिताय नमः ।
 • ॐ द्राविडविद्यापालकाय नमः ।
 • ॐ द्राविडस्तोत्रपरायणाय नमः ।
 • ॐ चन्द्रचूडदत्तैरावणाय नमः ।
 • ॐ सत्त्वगुणाकराय नमः ।
 • ॐ सत्सेविताय नमः ।
 • ॐ समयाचारदेशिकाय नमः । 
 • ॐ सम्प्राप्तदिव्यदेहाय नमः ।
 • ॐ विशेषक्षेत्रदर्शकाय नमः ।
 • ॐ विश्ववन्द्याय नमः ।
 • ॐ विदेहकैवल्यकलनाय नमः ।
 • ॐ विद्याविद्यास्वरूपदर्शकाय नमः ।
 • ॐ विनायकप्रियाय नमः ।
 • ॐ विमलाङ्गविराजिताय नमः ।
 • ॐ विद्वज्जनसमन्विताय नमः ।

 • ॐ सर्वविद्यापारङ्गताय नमः ।
 • ॐ तपोनिष्ठाय नमः । 
 • ॐ तपोनिष्ठाग्रगण्याय नमः ।
 • ॐ तपस्विने नमः ।
 • ॐ तडित्प्रभाय नमः ।
 • ॐ तापत्रयोल्लङ्घिने नमः ।
 • ॐ देवदेवसेवकाय नमः ।
 • ॐ देवादिलोकसञ्चारिणे नमः ।
 • ॐ नित्यकर्मनिरताय नमः ।
 • ॐ नित्यकर्मसमाश्रिताय नमः ।
 • ॐ शैवशास्त्रविशारदाय नमः ।
 • ॐ शैवाचारसम्पन्नाय नमः ।
 • ॐ वीतशोकाय नमः ।
 • ॐ वीतरागाय नमः ।
 • ॐ कलुषारण्यदहनाय नमः ।
 • ॐ कल्याणगुणसम्पन्नाय नमः ।
 • ॐ हेयोपादेयविग्रहदर्शकाय नमः ।
 • ॐ श्रीमत्त्यागराजप्रियभक्ताय नमः ।
 • ॐ श्रीमत्त्यागराजनर्तनसेविताय नमः ।
 • ॐ नर्तनादिविशेषज्ञाय नमः ।
 • ॐ लीलाताण्डवदर्शकाय नमः ।
 • ॐ अजपाताण्डवसंसेविताय नमः ।
 • ॐ नटनविद्याविदुषे नमः ।
 • ॐ नटनादिविद्यापारङ्गताय नमः ।
 • ॐ शृङ्गारनटननायकाय नमः ।
 • ॐ वेदशास्त्रविशारदाय नमः ।
 • ॐ वैदिकाचारसम्पन्नाय नमः ।
 • ॐ ब्राह्मणकर्मपरिपालकाय नमः ।
 • ॐ दुरूहशिवभक्तिपरवशाय नमः ।
 • ॐ दूरीकृतदुर्जनाय नमः ।
 • ॐ सदाचारसम्पन्नाय नमः ।
 • ॐ मूलाधारक्षेत्रवासिने नमः ।
 • ॐ ग्राहग्रस्तबालजीवितप्रदाय नमः ।
 • ॐ सोमयाजिवरप्रदाय नमः ।
 • ॐ ऐरावणारूढकैलासगमनाय नमः ।
 • ॐ परवासहितसुन्दरमूर्तये नमः ।

इति श्रीसुन्दरमूर्त्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*