श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली ( Shri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali ) Ashtottara Shatanamavali Of Lord Dakshinamurthy

       

श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली [ Shri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali & Ashtottara Shatanamavali Of Lord Dakshinamurthy ]

श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे : shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi : भगवान शिव जी को श्री दक्षिणामूर्ति से संबोधित किया गया हैं ! श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in hindi, ashtottara shatanamavali of lord dakshinamurthy in hindi, ashtottara shatanamavali of god dakshinamurthy in hindi, shri dakshinamurthy ashtottara namavali in hindi, shri dakshinamurthy ashtottara sata namavali in hindi, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in hindi, दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली, श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली के फ़ायदे, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali ke fayde in hindi, श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली के लाभ, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali ke labh in hindi, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in mantra, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali mp3 download, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali pdf in hindi, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in sanskrit, shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in telugu, 108 names of god dakshinamurthy in mantra, 108 names of lord dakshinamurthy in hindi, 108 names of god dakshinamurthy in hindi, shri dakshinamurthy ji ashtothram in hindi, shri dakshinamurthy ji ashtottara shatanamavali in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali by acharya pandit lalit sharma 

श्री दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर शतनामावली !! shri dakshinamurthy ashtottara shatanamavali in hindi

 • ॐ ओंकारसिंहसर्वेन्द्राय नम:
 • ॐ ओंकारोद्यानकोकिलाय नम:
 • ॐ ओंकारनीडशुकराजे नम:
 • ॐ ओंकारारण्यकुञ्जराय नम:
 • ॐ नगराजसुताजानये नम:
 • ॐ नगराजनिजालयाय नम:
 • ॐ नवमाणिक्यमालाढ्याय नम:
 • ॐ नवचन्द्रशिखामणये नम:
 • ॐ नन्दिताशेषमौनीन्द्राय नम:
 • ॐ नन्दीशादिमदेशिकाय नम:
 • ॐ मोहानलसुधासाराय नम:
 • ॐ मोहांबुजसुधाकराय नम:
 • ॐ मोहान्धकारतरणये नम:
 • ॐ मोहोत्पलनभोमणये नम:
 • ॐ भक्तज्ञानाब्धिशीतांशवे नम:
 • ॐ भक्ताज्ञानतृणानलाय नम:
 • ॐ भक्तांभोजसहस्रांशवे नम:
 • ॐ भक्तकेकिघनाघनाय नम:
 • ॐ भक्तकैरवराकेन्दवे नम:
 • ॐ भक्तकोकदिवाकराय नम:
 • ॐ गजाननादिसंपूज्याय नम:
 • ॐ गजचर्मोज्ज्वलाकृतये नम:
 • ॐ गङ्गाधवलदिव्याङ्गाय नम:
 • ॐ गङ्गापङ्कलसज्जटाय नम:
 • ॐ गगनांबरसंवीताय नम:
 • ॐ गहनामुक्तमूर्धजाय नम: 

loading...

 • ॐ वदनाब्जजिताब्जश्रिये नम:
 • ॐ वदनेन्दुस्फुरन्मृदुस्मिताय नम:
 • ॐ वरदानैकनिपुणाय नम:
 • ॐ वरवीणोज्ज्वलत्कराय नम:
 • ॐ वनवाससमुल्लासाय नम:
 • ॐ वनवीरैकलोलुपाय नम:
 • ॐ तेजःपुञ्जघनाकाराय नम:
 • ॐ तेजसामपि भासकाय नम:
 • ॐ विनेयानां तेजःप्रदाय नम:
 • ॐ तेजोमयनिजाश्रमाय नम:
 • ॐ दमितानङ्गसंग्रामाय नम:
 • ॐ दरहासजिताङ्गनाय नम:
 • ॐ दयारससुधासिन्धवे नम:
 • ॐ दरिद्रजनशेवधये नम:
 • ॐ क्षीरेन्दुस्फटिकाकाराय नम:
 • ॐ क्षीरेन्दुमुकुटोज्ज्वलाय नम:
 • ॐ क्षीरोपहाररसिकाय नम:
 • ॐ क्षिप्रैश्वर्यफलप्रदाय नम:
 • ॐ नानाभरणमुग्धाङ्गाय नम:
 • ॐ नारीसम्मोहनाकृतये नम:
 • ॐ नादब्रह्मरसास्वादिने नम:
 • ॐ नागभूषणभूषिताय नम:
 • ॐ मूर्तिनिन्दितकन्दर्पाय नम:
 • ॐ मूर्तामूर्तजगद्वपुषे नम:
 • ॐ मूकाज्ञानतमोभानवे नम:
 • ॐ मूर्तिमत्कल्पपादपाय नम:
 • ॐ तरुणादित्यसङ्काशाय नम:
 • ॐ तन्त्रीवादनतत्पराय नम:
 • ॐ तरुमूलैकनिलयाय नम:
 • ॐ तप्तजाम्बूनदप्रभाय नम:
 • ॐ तत्त्वपुस्तकोल्लसत्पाणये नम:
 • ॐ तपनोडुपलोचनाय नम:
 • ॐ यमसन्नुतसत्कीर्तये नम:
 • ॐ यमसंयमसंयुताय नम:
 • ॐ यतिरूपधराय मौनिने नम:
 • ॐ यतीन्द्रोपास्यविग्रहाय नम:
 • ॐ मन्दारहाररुचिराय नम:
 • ॐ मदनायुतसुन्दराय नम:
 • ॐ मन्दस्मितलसद्वक्त्राय नम:
 • ॐ मधुराधरपल्लवाय नम:
 • ॐ मञ्जीरमञ्जुपादाब्जाय नम:
 • ॐ मणिपट्टोल्लसत्कटये नम:
 • ॐ हस्ताङ्कुरितचिन्मुद्राय नम:
 • ॐ हठयोगपरमोत्तमाय नम:
 • ॐ हंसजप्याक्षमालाढ्याय नम:
 • ॐ हंसेन्द्राराध्यपादुकाय नम:
 • ॐ मेरुशृङ्गतटोल्लासाय नम:
 • ॐ मेघश्याममनोहराय नम:
 • ॐ मेधाङ्कुरालवालक्रमाय नम:
 • ॐ मेधापक्वफलद्रुमाय नम:
 • ॐ धार्मिकान्तर्गुहावासाय नम:
 • ॐ धर्ममार्गप्रवर्तकाय नम:

 • ॐ धामत्रयनिजारामाय नम:
 • ॐ धर्मोत्तममनोरथाय नम:
 • ॐ प्रबोधोद्गारदीपश्रिये नम:
 • ॐ प्रकाशितजगत्त्रयाय नम:
 • ॐ प्रज्ञाचन्द्रशिलाचन्द्राय नम:
 • ॐ प्रज्ञामणिवराकराय नम:
 • ॐ ज्ञान्तरान्तरभासात्मने नम:
 • ॐ ज्ञातृज्ञादिकुलागताय नम:
 • ॐ प्रपन्नपारिजाताग्र्याय नम:
 • ॐ प्रण्तार्त्यब्धिबाडवाय नम:
 • ॐ भूतानां प्रमाणभूताय नम:
 • ॐ प्रपञ्चवीतरागाय नम:
 • ॐ तत्त्वमसिसंवेद्याय नम:
 • ॐ यक्षगेयात्मवैभवाय नम:
 • ॐ यज्ञादिदेवतामूर्तये नम:
 • ॐ यजमानवपुर्धराय नम:
 • ॐ छत्राधिपतिविश्वेशाय नम:
 • ॐ छत्रचामरसेविताय नम:
 • ॐ छन्दश्शास्त्रादि निपुणाय नम:
 • ॐ छलजात्यादिदूरगाय नम:
 • ॐ स्वाभाविकसुखैकात्मने नम:
 • ॐ स्वानुभूतिरसोदधये नम:
 • ॐ स्वाराज्यसंपदध्यक्षाय नम:
 • ॐ स्वात्माराममहामतये नम:
 • ॐ हाटकाभजटाजूटाय नम:
 • ॐ हासोदस्तारिमण्डलाय नम:
 • ॐ हालाहलोज्ज्वलगलाय नम:
 • ॐ मारायुतमनोहराय नम:

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*