भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार ( Bhagavad Shatanamavali Dramidopanishad Saar )

       

भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार ( Bhagavad Shatanamavali Dramidopanishad Saar )

भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार के फ़ायदे : bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar ke fayde in hindi : भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार में 10 शतकम दिए गये हैं ! भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in hindi, bhagavad namavali dramidopanishad saar in hindi, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in hindi, श्री भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार, भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार के फ़ायदे, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar ke fayde in hindi, भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार के लाभ, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar ke labh in hindi, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in mantra, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar mp3 download, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar pdf in hindi, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in sanskrit, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in telugu, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in kannada, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in tamil, bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar lyrics in hindi आदि के बारे में बताने जा रहे हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar by acharya pandit lalit sharma  

भगवत शतनामावली द्रविड़ उपनिषद सार !! bhagavad shatanamavali dramidopanishad saar in hindi

श्री भगवन्नाम दशकम्

ॐ सेवायोग्याय नमः ।

ॐ अतिभोग्याय नमः ।

ॐ शुभसुभगतनवे नमः ।

ॐ सर्वभोगातिशायिने नमः ।

ॐ श्रेयस्तद्धेतुदात्रे नमः ।

ॐ प्रपदनसुलभाय नमः ।

ॐ अनिष्टविध्वंसशीलाय नमः ।

ॐ भक्तच्छन्दानुवर्तिने नमः ।

ॐ निरुपधिकसुहृदे नमः ।

ॐ सत्पदव्यां सहायाय नमः ।

ॐ श्रीमते नमः ।

प्रथमशतकम्

 1. ॐ पराय नमः ।
 2. ॐ निर्वैष्म्याय नमः ।
 3. ॐ सुलभाय नमः ।
 4. ॐ अपराधप्रसहनाय नमः ।
 5. ॐ सुशीलाय नमः ।
 6. ॐ स्वाराधाय नमः ।
 7. ॐ सरसभजनाय नमः ।
 8. ॐ स्वार्जवगुणाय नमः ।
 9. ॐ सुसात्म्यस्वानन्दप्रदाय नमः ।
 10. ॐ अनघविश्राणनपराय नमः ।

द्वितीयशतकम्

 1. ॐ अतिक्लेशक्षणविरहाय नमः ।
 2. ॐ उत्तुङ्गललिताय नमः ।
 3. ॐ मिलत्सर्वास्वादाय नमः ।
 4. ॐ व्यसनशमनाय नमः ।
 5. ॐ स्वाप्तिमुदिताय नमः ।
 6. ॐ स्ववैमुख्यत्रस्ताय नमः ।
 7. ॐ स्वजनसुहृदे नमः ।
 8. ॐ मुक्तिरसदाय नमः ।
 9. ॐ स्वकैङ्कर्योद्देश्याय नमः ।
 10. ॐ सुभगसविधस्थाय नमः ।

तृतीयशतकम्

 1. ॐ अनीदृक्सौन्दर्याय नमः ।
 2. ॐ तनुविहितसर्गादिसुभगाय नमः ।
 3. ॐ स्वसेवार्थाकाराय नमः ।
 4. ॐ प्रगुणवपुषे नमः ।
 5. ॐ मोहनतनवे नमः ।
 6. ॐ लभ्यार्चाविभवाय नमः ।
 7. ॐ अतिदास्यावहतनवे नमः ।
 8. ॐ सदा दृश्याय नमः ।
 9. ॐ स्तुत्याकृतये नमः ।
 10. ॐ अघविरुद्धाकृतये नमः ।

चतुर्थशतकम्

 1. ॐ स्थिरैश्वर्याय नमः ।
 2. ॐ सहजबहुभोग्याय नमः ।
 3. ॐ मिथःश्लिष्टाय नमः ।
 4. ॐ क्लेशावहसहिततुल्याय नमः ।
 5. ॐ निजजनं कृतार्थीकुर्वते नमः ।
 6. ॐ प्रणयिभिषजे नमः ।
 7. ॐ सद्बहुगुणाय नमः ।
 8. ॐ स्वहेयस्वोपेक्षाय नमः ।
 9. ॐ स्वमतफलाय नमः ।
 10. ॐ उच्चैः स्ववगताय नमः ।

loading...

पञ्चमशतकम्

 1. ॐ दयानिघ्नाय नमः ।
 2. ॐ भक्तैरधविमथनाय नमः ।
 3. ॐ प्रेमजनकाय नमः ।
 4. ॐ जगद्रक्षादीक्षाय नमः ।
 5. ॐ स्मृतिजुषे नमः ।
 6. ॐ अहंभावविषयाय नमः ।
 7. ॐ दीनानां शरण्याय नमः ।
 8. ॐ स्वरसकृतदास्याभ्युपगमाय नमः ।
 9. ॐ प्राप्ताय नमः ।
 10. ॐ प्रशनकृते नमः ।

षष्ठशतकम्

 1. ॐ गुरुद्वारोपेयाय नमः ।
 2. ॐ स्वयमभिमताय नमः ।
 3. ॐ वैरिघटकाय नमः ।
 4. ॐ चरित्रैः कर्षते नमः ।
 5. ॐ परविघटनाय नमः ।
 6. ॐ स्वान्वितहराय नमः ।
 7. ॐ धृत्यादेर्निदानाय नमः ।
 8. ॐ घटकवशभूतिद्वयाय नमः ।
 9. ॐ अनर्हद्वैघट्याय नमः ।
 10. ॐ अविकलशरण्यस्थितये नमः ।

सप्तमशतकम्

 1. ॐ शाठ्याशङ्कां सहते नमः ।
 2. ॐ उपशमितगर्हाय नमः ।
 3. ॐ स्वगोप्तृत्वं प्रकटयते नमः ।
 4. ॐ गुप्तिक्रमं प्रकटयते नमः ।
 5. ॐ अखिलजन्तुप्रणयिताम् प्रकटयते नमः ।
 6. ॐ श्रिताक्रन्दच्छेत्रे नमः ।
 7. ॐ स्मरणविशदाय नमः ।
 8. ॐ चित्रविभवाय नमः ।
 9. ॐ स्तुतौ युञ्जते नमः ।
 10. ॐ स्तोत्रव्यसनजिते नमः ।

अष्टमशतकम्

 1. ॐ दिदृक्षायां दृश्याय नमः ।
 2. ॐ निस्सङ्गसुलभाय नमः ।
 3. ॐ स्वविश्लेषे कान्ताय नमः ।
 4. ॐ श्रितविहितपौष्कल्यविभवाय नमः ।
 5. ॐ अपेक्षासापेक्षाय नमः ।
 6. ॐ स्ववितरणसज्जाय नमः ।
 7. ॐ हृदि रताय नमः ।
 8. ॐ स्वदास्यं प्रकटयते नमः ।
 9. ॐ स्वदास्यनिष्ठां प्रकटयते नमः ।
 10. ॐ स्वदास्यावधिं प्रकटयते नमः ।

नवमशतकम्

 1. ॐ एकबन्धवे नमः ।
 2. ॐ चिरकृतदयाय नमः ।
 3. ॐ शीलजलधये नमः ।
 4. ॐ स्वसंबन्धात् गोप्त्रे नमः ।
 5. ॐ स्वगुणगरिमस्मारणपराय नमः ।
 6. ॐ विस्मर्तुम् अशक्याय नमः ।
 7. ॐ घटकमुखविस्त्रंभविषयाय नमः ।
 8. ॐ सुमज्जानये नमः ।
 9. ॐ सिद्ध्युन्मुखसमयाय नमः ।
 10. ॐ अवसरम् इच्छते नमः ।

दशमशतकम्

 1. ॐ गतये नमः ।
 2. ॐ व्यध्वक्लेश्च्छिदे नमः ।
 3. ॐ अपदशङ्कास्पदरसाय नमः ।
 4. ॐ भजद्भिः सुप्रापाय नमः ।
 5. ॐ विविधभजनप्रक्रियाय नमः ।
 6. ॐ फले तीव्रोद्योगाय नमः ।
 7. ॐ स्वविषयकृतात्यादराय नमः ।
 8. ॐ यदृच्छातुष्टय नमः ।
 9. ॐ सत्सरणये नमः ।
 10. ॐ अपुनर्जन्मसयुजे नमः ।

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>

जन्मकुंडली सम्बन्धित, ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

किसी भी तरह का यंत्र या रत्न प्राप्ति के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

बिना फोड़ फोड़ के अपने मकान व् व्यापार स्थल का वास्तु कराने के लिए कॉल करें Mobile & Whats app Number : 7821878500


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित शर्मा पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

New Update पाने के लिए पंडित ललित ब्राह्मण की Facebook प्रोफाइल Join करें : Click Here

आगे इन्हें भी जाने :

जानें : तुलसी पूजा विधि व् मंत्र : Click Here

जानें : तुलसी के उपाय : Click Here

10 वर्ष के उपाय के साथ अपनी लाल किताब की जन्मपत्री ( Lal Kitab Horoscope  ) बनवाए केवल 500/- ( Only India Charges  ) में ! Mobile & Whats app Number : 7821878500

ऑनलाइन पूजा पाठ ( Online Puja Path ) व् वैदिक मंत्र ( Vaidik Mantra ) का जाप कराने के लिए संपर्क करें Mobile & Whats app Number : 7821878500

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*